facebook

COLECCIÓN ROBERTO POLO in Toledo, Spain

A new museum, Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, opening show includes work by Delacroix, Kandinsky, Schwitters, Man Ray, Max Ernst, Pechstein, Daumier, Schmidt-Rottluff, Moholy-Nagy, Schlemmer and 9 paintings by Vanriet, 1988-2015.
http://www.coleccionrobertopolo.es

KOUWE KLEREN – boekvoorstelling

De verzamelbundel Kouwe kleren brengt de drie recente dichtbundels van Vanriet , aangevuld met ongepubliceerde gedichten, en bevestigen dat deze dichter een ‘œuvrebouwer’ is, zoals Stefan Hertmans over Vanriet als beeldend kunstenaar schreef: ‘Typerend voor een œuvre-bouwer is de neiging om een eigen wereld te construeren waarin velerlei andere werelden opduiken, opgeslorpt en verwerkt worden, gemetamorfoseerd tot iets onvervreemdbaars eigens.’
https://www.poeziecentrum.be/evenement/boekvoorstelling-kouwe-kleren-jan-vanriet