facebook

KOUWE KLEREN – boekvoorstelling

De verzamelbundel Kouwe kleren brengt de drie recente dichtbundels van Vanriet , aangevuld met ongepubliceerde gedichten, en bevestigen dat deze dichter een ‘œuvrebouwer’ is, zoals Stefan Hertmans over Vanriet als beeldend kunstenaar schreef: ‘Typerend voor een œuvre-bouwer is de neiging om een eigen wereld te construeren waarin velerlei andere werelden opduiken, opgeslorpt en verwerkt worden, gemetamorfoseerd tot iets onvervreemdbaars eigens.’
https://www.poeziecentrum.be/evenement/boekvoorstelling-kouwe-kleren-jan-vanriet